По 110 000 лв. годишно ще пести Община Добрич от ток

По 110 000 лв. годишно ще пести Община Добрич от ток
Всички общински обекти с разгъната застроена площ над 1000 м2, трябва да бъдат обследвани съгласно Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). През 2014 година са обследвани 13 сгради, за които ще се търси финансиране за изпълнение на предписаните в докладите мерки.

През годината са изготвени и технически паспорти на концертна зала „Добрич” и Огледална зала „Нели Божкова”, както и на 7 училища и 4 детски градини. Със средства, осигурени от фонд „Козлодуй”, приключиха дейностите по прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите на  ОУ „Панайот Волов” и ДКЦ ІІ, припомня в отчета си за 2014-та местната администрация.


Освен това Община Добрич кандидатства по Схема „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ чрез Министерството на икономиката и енергетиката, в ролята си на програмен оператор. Основна цел е подмяна на съществуващи и/или изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински и държавни сгради, използващи конвенционални горива или възобновяеми източници. Основно изискване е сградите, за които се кандидатства, да имат вече изпълнени основни мерки за енергийна ефективност - топлоизолация, смяна на дограма, и др. , затова са подбрани два обекта  - ЦДГ № 10 „Слънчице“ и бивша ЦДГ № 30 – настоящ „Комплекс за социални услуги”  (Защитени жилища, Приют, ДЦДУ, ДЦВУ, ЦСРИ).


В края на м.г. Общината започна внедряване на енергоефективно улично осветление. То е финансирано от фонд „Козлодуй” в размер на 720 000 лева и включва ремонт на уличното осветление в част от кварталите „Дружба 1, 2, 3, 4",  „Добротица",  „Христо Ботев" и ЖК  „Русия 2" ("Червената пръст"). Реализирани са енергоефективни ремонти в събирателни улици в централна градска част и в други райони на Добрич. Основно са подменени съществуващите осветителни тела с по-ниско енергийни LED- лампи. Монтирани са 800 нови улични стълба със светодиоди.


В резултат от прилагането на енергоспестяващите мерки ще бъдат реализирани икономии годишно от електрическа енергия в размер на 82 491 лв. и  26 966 лв. от разходи за ремонт и поддръжка. С ново LED осветление са вече храмовете „Св. Георги”, „Св. Троица” и „Св. Климент Охридски”, както и паметника на Йордан Йовков.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+