Реконструират третата част от градския парк, нови проекти са в очакване

Общото финансиране на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2015 година е в размер на 40 хил. лева, колкото и през 2014 г., става ясно от докладна записка, която ще се разглежда на предстоящата сесия на ОбС, на 27-и януари.

Реконструират третата част от градския парк, нови проекти са в очакване

Съгласно Закона за туризма, средствата за нейното изпълнение се събират от туристически данък и целеви програми и проекти. Само от туристически данък м.г. са събрани близо 42 хил. лв.Община град Добрич използва всички възможности за кандидатстване по проекти в областта на туризма, финансирани от Оперативните програми, се казва още в докладната. 

През 2015 г. продължава изпълнението на проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкцията на градски парк „Св. Георги“, с финансиране от 4 894 164,78 лв. по „Зелена и достъпна градска среда“. Предстои реконструкция на третата част от градския парк – като допълнителни обекти са включени ул. „Ген. Колев“, паркови алеи, две многофункционални игрища, футболно игрище, арт площад, градина „Романтика“ и трасе за екстремно колоездене.

През 2015 година община Добрич очаква алтернативно финансиране по три проекта с принос за развитието на туризма: „Добрич – сцена на съвременното изкуство“ – артистичен проект от съвременен тип, който ще осмисли по нов начин откритите обществени арт-пространства в градски парк „Св. Георги“ и Централна градска част, проект „Културно наследство „Военно гробище“ – платформи на паметта“, по който ще се възстанови културното пространство и осигури достъпност до културното наследство и проект „Обновяване и ремонт на лекоатлетическа зала и прилежащи помещения, част от Спортен комплекс „Добротица“, който включва ремонтно – възстановителни дейности на лекоатлетическа зала, прилежащите помещения към нея и пространството около залата и ще даде възможност градът да се превърне в един от центровете за подготовка и  провеждане на лекоатлетически състезания от национален и международен мащаб.

Като бенефициент по проект „Пъстрото лице на Добруджа”, заедно с общините-партньори Балчик, Каварна и Добричка ще участва в туристически борси и ще изследва въздействието на маркетинговите и рекламни дейности до 1 година след приключване на проекта.

Част от местните мероприятия, допринасящи за развитието на туризма са празничните базари и атракции, които общинска администрация ежегодно организира. През 2015 г. усилията на общината ще бъдат насочени към тяхното обновяване и популяризиране.