Детелина Николова ще се срещне с безработни жители на Стожер, които ще бъдат назначени на работа

Детелина Николова ще се срещне с безработни жители на Стожер, които ще бъдат назначени на работа
Утре, сряда, в село Стожер кметът на Добрич и председател на сдружение "Управление на отпадъците - регион Добрич" Детелина Николова ще се срещне с избраните безработни жители, които ще бъдат назначени от оператора на депото – Консорциум „РСУО – Добрич“ на длъжност сортировчик. Тези работници ще обслужват съоръжението за сепариране и ще разпределят материалите за рециклиране по вид и цвят.

Регионалното депо в землището на Стожер е най-големият от 4-те инфраструктурни обекта, които предстои да бъдат въведени в експлоатация в рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки на 24 септември Община град Добрич сключи договор с Консорциум „РСУО – Добрич“ за изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево”, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци”.


Операторът ще започне дейността си още преди въвеждане на обекта в експлоатация – работниците и служителите ще преминат обучение за работа с технологичното оборудване.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+