Над 1300 първокласници получават еднократна помощ

Над 1300 първокласници получават еднократна помощ
До 30.09.2014 г. дирекциите „Социално подпомагане” приемаха молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година на семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище.

С постановление на Министерски съвет, размерът на тази помощ е определен на 250 лева. Право на тази помощ имат семейства, чийто доход за един член в предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания и деца с един жив родител. Еднократната целева помощ се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки, и приемни семейства, за деца, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството.


Броят на подадените молби-декларации за учебната 2014/2015 година общо за област Добрич е 1314 (Балчик – 126; Ген. Тошево – 105; Добрич град – 593; Добрич селска – 163; Каварна – 105; Крушари – 48; Тервел – 149; Шабла – 25). Общият брой на издадените заповеди за отпускане на помощта за областта е 1308, от които, според броя на подадените молби в общините Балчик, Ген. Тошево и  Шабла, с по един отказ за общините Добрич, Каварна, Крушари и Тервел и два отказа за община Добричка.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+