Съветниците в Добрич отхвърлиха освобождаването от такса смет на пострадалите от наводнението, предложено от АТАКА

Съветниците в Добрич отхвърлиха освобождаването от такса смет на пострадалите от наводнението, предложено от АТАКА
На провелото се днес заседание на Общинския съвет беше поставен въпросът за освобождаването на хората, пострадали при наводненията от еднократните такси при издаване на скица, одобряване на инвестиционен проект, издаване на разрешение за строеж и издаване на заповед на кмета за настаняване в общинско жилище.

Докладната записка беше гласувана и одобрена с пълно мнозинство. Общинският съветник от АТАКА Атанас Атанасов предложи освен предложените такси, да се освободят гражданите и от такса Битови отпадъци по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич. Николова отправи упрек към Атанасов, че политиканства и че такова предложение ще бъде инициирано от нея септември. Присъстващите граждани се възмутиха, че такава инициатива се отхвърля, за да бъде използвана за предизборна кампания.  


„Г-жо Николова, ние сме тук да прокарваме политики в интерес на нашите съграждани, а не политика по принцип”, обърна се към кмета Атанас Атанасов. Малко по-късно предложението на Атанасов за освобождаване на гражданите от такса Битови отпадъци беше гласувано от ОС и отхвърлено. Атанасов и колежката му от АТАКА Десислава Димитрова бяха двамата гласували ЗА предложението, 23-ма гласуваха ПРОТИВ, а 8 се въздържаха. 

В началото на заседанието Атанас Атанасов от АТАКА припомни на   Детелина Николова поетия ангажимент в предишното общинско заседание да се отговори на въпросите му относно причините, довели до бедственото положение в гр. Добрич, обявено на 20.06.2014г. В крайна сметка се оказа, че отговорността ще се прехвърля от община на община. Благодарение на многогодишното настояване на общинските съветници от АТАКА Атанасов и Димитрова днес бяха заделени парични средства в капиталовата програма за проектиране на битова канализация по улица Вежен и Разлог. На заседанието присъства и народният представител от ПП АТАКА за област Добрич Калина Балабанова.


Източник: Платен материал
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+