14 маломерни паралелки в 7 добрички училища

14 маломерни паралелки в 7 добрички училища
Няколко докладни записки с искания за разрешаване на сформиране на маломерни паралелки, т.е. с по-малко децата от изискуемия минимум, са постъпили в общината. Днес те бяха подложени на гласуване на редовната сесия на Общински съвет.

Постъпило е искане от ОУ „Христо Ботев“ за разрешаване на паралелка в 8-ми клас с 13 ученици. Аргументите са, че е единствена за училището, а децата в нея се обучават заедно от 1-ви клас, съобщи зам.-кметът Камелия Койчева. СОУ „П. Р. Славейков“ иска да запази паралелката си с интензивно изучаване на английски език, за която са получили разрешение м.г., като децата в нея запазват броя си – 11 и продължават обучението си в 9-ти клас. Спортното училище кандидатства за маломерна паралелка с 12 петокласници, като се аргументира с демографската криза и ниския брой класирани деца на приемен изпит. В СОУ „Любен Каравелов“ се очертават две маломерни паралелки в 8-ми подготвителен клас: с технологичен профил предприемачество и бизнес – със 17 ученици и непрофилирана с 10. От ОУ „Стефан Караджа“ искат да разкрият две паралелки в първи клас – досега там са подадени заявления от родителите на 26 деца, 3 от които със специални образователни потребности. Това налага да се организират две паралелки.


Природо-математическа гимназия моли за одобряване на паралелки по информационни технологии в 8, 10, 11 и 12 клас, като за част от тях вече са получили благословията на местния парламент в предходни години. Четири маломерни паралелки се очертават и в училище „Дора Габе“ в 6, 8, 10 и 11 клас. Искането е мотивирано с това, че учениците се обучават в тях от първи клас и живеят наблизо.


Камелия Койчева съобщи, че училищата имат подкрепата на Регионалния инспекторат по образование за сформирането им. Те получиха одобрението и на общинските съветници.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+