Възстановено е електрозахранването в Хуманитарна гимназия

Възстановено е електрозахранването в Хуманитарна гимназия
Енерго-Про съдейства за възстановяване на електрическите съоръжения в наводнената сграда на Хуманитарна гимназия "Св.св. Кирил и Методий" в Добрич.

Енерго-Про оказа съдействие с експертна помощ и труд за възстановяване на щетите, причинени от наводненията, по електрическите съоръжения на най-пострадалото в Добрич училище - Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий".  Първоначално специалисти на компанията извършиха инспекция на електроразпределителната система на учебното заведение, вследствие на която се установи, че главното електроразпределително табло заедно с останалите електрически съоръжения се намират на приземен етаж на сградата. Вследствие на поройните дъждове тези помещения бяха залети с вода и екипите констатираха, че в състоянието, в което се намират са неизползваеми и не могат да бъдат поставени под напрежение. С цел да възстановят щетите и да включат захранването на сградата във възможно най-кратък срок, специалистите на Енерго-Про обезопасиха и почистиха засегнатите участъци от електрозахранващата система. След като отделните елементи бяха изсушени, екипите ги обработиха и пристъпиха към няколкократни измервания на изправността на изолацията. Наложи се и подмяна на няколко повредени от бедствието електромера. След като приключиха подготвителните дейности, екипите подадоха напрежение към главното разпределително табло на училището, а по-късно и към вътрешните табла. Само за няколко часа, благодарение на адекватната бърза реакция на специалистите на компанията, електрозахранването в най-засегнатото от бедствието учебно заведение в Добрич беше възстановено, съобщават от Енерго-Про.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+