Водни резервоари ще пазят Добрич от приливни вълни

Водни резервоари ще пазят Добрич от приливни вълни
Търсят се пари за язовири Сердика и Богдан, и за възстановяване на дерето на река Добричка до Врачанци

Кметът на Добрич запозна областния управител с проекта за корекция на коритото на река Добричка, преминаващо през града и неговото изпълнение до момента. На работна среща, инициирана от Детелина Николова в областната управа присъстваха още представители на община Добричка, Камарата на инженерите в инвестиционното строителство, пожарна безопасност и Басейнова дирекция - Плевен.


В края на работната среща, Недко Марчев обобщи резултатите от разискваните проблеми и предложи решаването в следния ред:
1. Да се потърсят източници за финансиране за изграждане на необходимите съоръжения за защита на населението на областта от бъдещи природни бедствия.
2. При евентуално осигуряване на финансиране реализацията на проектната разработка да се изпълни след провеждане на процедура обществена поръчка в следната последователност:
- да се проектира и изгради корекция на река Добричка в участъка от ПСОВ „Добрич”, с. Врачанци до бул. „25-ти Септември”, гр. Добрич;
- да разгледа възможността за проектиране и изграждане на ретензионен резервоар  към калова помпена станция „Свежест”, включително и резервно ел. захранване;
- да се възстанови язовир „Сердика” за ретензиране на висока вълна формирана по дерето преминаващо през с. Славеево, с. Поп Григорово, с. Полковник Свещарово, с. Полк. Минково, с. Победа;
- извършване на проектно-проучвателни работи за изграждане на воден резервоар (язовир) за ретензия на висока вълна в района на с. Богдан, община Добричка.
 -да се продължи реконструкцията на съществуващата бетонова корекция на реката от стадион Младост, района на Гаази Баба, до ІІ-ра Градска Поликлиника, като междувременно, почистването на дерето преминаващо през гр. Добрич и община Добричка да продължи.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+