Областният управител на Добрич издаде заповед за осигуряване на пожарната безопасност

Областният управител на Добрич издаде заповед за осигуряване на пожарната безопасност
На основание законови разпоредби и във връзка с усложняване на пожарната обстановка и недопускане на запалвания и пожари на територията на областта, Областният управител Желязко Желязков издаде заповед за осигуряване пожарната безопасност в населените места, ведомствата, обектите и горите през пролетния сезон и пролетното почистване. Заповедта визира подобряване на превантивната дейност и ще бъде изпратена до кметове и ръководители на ведомства.

В срок до 15.04.2011 г. ръководителите на обекти, фирми, земеделски кооперации, учреждения и други, домоуправителите и гражданите следва  да организират почистване на сухата тревна растителност и горимите отпадъци покрай жилищните, стопанските, животновъдните и други сгради, фуражните площадки и складовете.
    

Изхвърлянето на горимите отпадъци трябва да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища). Забранява се палене на сухите треви с цел почистване на пасища, паркове и други обществени площи и земи.

Пълният текст на заповедта на Областния управител, можете да прочетете в раздел „Обяви и съобщения” на сайта на Областна администрация http://www.dobrich-governor.org/.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+