Първи събор "Гергьовска люлка" организират в Изворово

Първи събор "Гергьовска люлка" организират в Изворово
На 6 май тази година ще се проведе Първи събор „Гергьовска люлка” в село Изворово. Той се организира съвместно от Община Генерал Тошево, кметството на селото и НЧ ”Съединение 1943” - Изворово.

Културната проява има за цел проучване, популяризиране и съхраняване на традициите, обредността, обичаите и песните в добруджанския бит; съхраняването на родовата памет и българско самосъзнание; установяване на приемственост между поколенията.

В творческата програма на събора могат да вземат участие самодейни колективи и индивидуални изпълнители към народни читалища, организации и творчески клубове. В провеждането на събора могат да участват производители на традиционни млечни и месни продукти, вълна и други, съпътстващи овцевъдството.

Съборът няма конкурсен характер, съобщават от общината. Допускат се вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители, като е задължително една от песните да бъде свързана с Гергьовден.

По време на събора ще бъде организирано изложение – в три раздела: на животни – овце, кози и овчарски породи кучета; на  продукция – сирене, кашкавал, мляко и др. и на приложни занаяти – кожени изделия, чанове, керамика, тъкани, носии, цървули и др.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+