Кметът на Добрич участва в заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”

Кметът на Добрич участва в заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”
Кметът на Добрич Детелина Николова участва днес в заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Събранието се провежда в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката в София.

Дневният ред предвижда приемане на отчет за работата на Фонда, на целите и задачите за следващ период, както и отчитане на резултатите от дарителската кампания на Фонда за енергийна ефективност. Участниците ще приемат нови членове на Събранието на донорите и ще номинират членове на Управителния съвет.


Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ е създаден със Закона за енергийната ефективност, по междуправителствени споразумения между Глобалния екологичен фонд (чрез Световна банка),  Австрийското правителство и Правителството на Република България. Фондът осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници и споразуменията с Донорите и не е част от консолидирания държавен бюджет. Той е  единствената специализирана институция за финансиране на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност в България.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+