От днес се плащат местните данъци

От днес се плащат местните данъци
От 01 март до 30 юни тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2011 г. Гражданите на Добрич, които до 30 април се разплатят за цялата година ще ползват 5% отстъпка за тези налози. На 31 март 2011 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче в Добрич.

Касово задълженията в Добрич се заплащат в касата на отдел " Местни данъци и такси " към Община град Добрич на адрес: ул. " Независимост " № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа.

Другият вариант е с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
IBAN сметка -  BG 06 SOMB 9130 84 10000644
банков код  -          SOMBBGSF
" Общинска банка " АД - Добрич

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00
код за вид плащане - такса за притежаване на куче - 44 80 13

Справки могат да се правят на място в отдел " Местни данъци и такси " към Община град Добрич и на телефони : 603 196 и 602 314.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+