Такса смет 2014 може и да не се увеличи, общината не планира нови заеми

Такса смет 2014 може и да не се увеличи, общината не планира нови заеми
Съветниците на Добрич приеха днес бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности. За първи път се изисква ОбС да одобри такава прогноза по Закона за публичните финанси. Те са изготвени на базата на реална оценка и анализ на събираемостта на местните данъци и такси за последните 3 години. За следващите 3 години прогнозите се движат около настоящият бюджет – около 18 млн.лв.

В докладната не е посочено колко са дълговете на общината към момента, също така имате ли намерение да теглите нови заеми, заяви общинският съветник от групата на БСП Владимир Калчев и попита: Какви разходи планирате за двата стратегически обекта – воден цикъл и депо – Стожер?

В бюджетната прогноза не се посочват разходите на дълговете към момента, тъй като има указания как точно да се заложи отразяването на тези числа. Всички средства за тях са от Фонд ФЛАГ – той е с особени преференции за общините и размерът на дълговете към него не се отразява като част от бюджетния дълг на общината, заяви кметът Детелина Николова. Тя припомни, че ОбС взе решение при старта на реализацията на проекта за водния сектор документите да се внесат във Фонд ФЛАГ, откъдето ще започне плащане, когато започнат и дейностите. Добрич е в групата общини, които не плащат пълния размер на таксите и лихвите, а 75% от тях. Не сме предвидили нови дългове, единствено съфинансирането на проектите от Фонд ФЛАГ.

На въпроса ще се заплаща ли санкцията от 35 лв. на тон през 2014 година и какъв ще бъде размерът на такса битови отпадъци, Николова поясни, че експертите на МОСВ заедно с НСОРБ ще търсят решение за по-плавен ръст на санкцията, която ни е наложена от ЕС за забавянето на изграждането на модерни депа. Едва след тази дискусия, която предстои през ноември, ще се решава размерът на такса смет, каза Детелина Николова, като допусна, че ако тежестта по време на криза е прекалено голяма за гражданите, ще се поеме от общината за сметка на други приходи.

Съдебен иск е заведен срещу концесионера на Стоматологията „Спектър” ООД, който дължи 250 000 лв. възнаграждение на общината от първата година на договора. На първа инстанция Общината е изгубила част от претенциите си, но делата се водят на по-висока инстанция, заяви кметът в отговор на пореден въпрос от Владимир Калчев.

Относно това как е била извършена продажбата на имот на ул. Места № 8, където се е помещавала Детска педагогическа стая, стана ясно, че ОбС е взел решение за приватизация на 30 юли 2010 г. и имотът е продаден на търг за 55 500 лв. без ДДС, като договорът е сключен на 25 ноември същата година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+