Проф. Петър Тодоров дари ценни документи на библиотека "Дора Габе"

Проф. Петър Тодоров дари ценни документи на библиотека "Дора Габе"
Проф. дин Петър Тодоров, чийто научен интерес повече от петдесет години е неразривно свързан с историята на Добруджа, дари на Регионална библиотека „Дора Габе” - Добрич документи и материали, съставляващи негов личен научен архив.

Дарената колекция възниква и се дооформя във връзка с изпълняването на научноизследователските задачи на историка, свързани с историята на Добруджа през ХІХ и ХХ в.  Петър Тодоров съхранява документи и материали, които, са свързани с историята на здравеопазването в гр. Добрич през 1940-1948 г. Запазени са и документи и материали, издирвани в различни архиви и библиотеки – български, руски, украински, румънски, италиански, както и предоставяни му от отделни лица и др. Дарението съдържа много материали за периодичния печат в Добруджа /български и румънски/ през периода 1919-1944 г., документи, косвено свързани с историята на Добруджа, като материалите за световната криза през 1929-1933 г. от аспекта на опитите за създаване на блок на аграрните страни, включително България и Румъния, което е една от предпоставките за сключването на Хагската спогодба за българските секвестирани имоти в Румъния, както и за други подобни проблеми.

Архивната колекция се дарява на библиотеката безвъзмездно, включително да бъде използвана за научноизследователски и научнопопуляризаторски цели.

Изтъкнат историограф, изследовател на Добруджа, проф. Петър Тодоров работи задълбочено по проблеми от историята на Добруджа и на бесарабските българи в продължение на много години. Почетен гражданин на град Добрич от 2000 г. Роден е през 1934 г. в с. Житница, област Добричка. Завършва специалност „История” в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 1959 г. От 1967 г. до 2011 г. е преподавател във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Преподавал е история на България през ХVІІІ-ХХ в., чел е курсове лекции по история на Добруджа /1878 -1844 г./ и за аграрните отношения на Балканите от средата на ХІХ в. до средата на ХХ в. Ръководил е група учени за изследване на историята на Добруджа през периода 1878-1944 г.; ръководител на комплексна група учени от България и други страни за изучаване на миналото и настоящето на българите в Северното Причерноморие /съставител и научен редактор на томове 1 – 9 през 1992-2000 г./. Проф. Петър Тодоров е автор на изследването „Освободителните борби на Добруджа; Добруджанската революционна организация 1925-1940”, съавтор на История на Добруджа, Т.4; съставител на сборник „Извори за историята на Добруджа 1878-1919” Т.1-2; „Извори за историята на град Балчик”; „История на град Толбухин”; редактор на изследването „Документи за историята на Тутракан 1878-1944”.



Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+