Загиналото от токов удар момче е било босо върху арматура и мокра замазка

Загиналото от токов удар момче е било босо върху арматура и мокра замазка
От Енерго-Про изказват своите дълбоки съболезнования на родителите и близките на загиналото момче от Добрич

Припомняме, че трагичен инцидент с електричество причини смъртта на 19 годишно момче на 8 септември 2013 година в Добрич. Докато е извършвало ремонт на покривна конструкция в дома си, в непосредствена близост до електрическата инсталация по фасадата на къщата, на около 4 метра височина, момчето е попаднало под напрежение и е загинало. В процеса на работа то е полагало изолационни материали и циментова замазка на плосък покрив, буквално на 60 см под проводниците на сградната инсталация, като за съжаление, поради топлото време, е било било босо и необлечено върху метална арматурна мрежа и замазка от мокри строителни материали, съобщават от Енерго-Про.


От компанията призовават към максимална бдителност и предпазливост при приближаване до електрически съоръжения, които се намират под напрежение. При извършването на строителна, ремонтна или земеделска дейност винаги трябва да се съобразяваме с разстоянието до намиращите се в близост до мястото на нашата дейност електропроводи или други електрически съоръжения, които са под напрежение. Често машините и инструментите, които се използват при строителни или земеделски дейности, са с метални конструкции и нарушаването на габарита им спрямо елементи на електроразпределителната мрежа би довело до преминаване на електрическия ток и би засегнало работещият със съответния уред. В случай, че се налага извършването на строителни или ремонтни дейности в близост до електрически съоръжения и нямаме съответната компетенция и квалификация задължително следва да поискаме обезопасяване от екипите на Енерго–Про. В никакъв случай не бива да докосваме без съответните предпазни средства части, по които протича електричество. Необходимо е да използваме специални ръкавици, както и да не извършваме дейността си боси, т.е. да работим с обувки, които най-удачно е да са с гумена подметка, която ще осигури изолиране на краката ни от евентуално протичане на електричество. Ако не сме сигурни в предпазните мерки, които сме предприели, най-доброто решение е да уведомим електроразпределителната компания, оперираща на територията на нашата дейност, и да отправим искане за изключване на напрежението по захранващите проводници.


Друга ситуация, в която е възможно да попаднем в нашето ежедневие, е възникването на пожар по електрически съоръжения, които са под напрежение. Изключително важно е да запомним, че използването на вода или пяна върху електрически уредби под напрежение е строго забранено, тъй като може да предизвика взрив или да засегне лицата, които гасят пожара. В случай че електрическите съоръжения не са под напрежение, може да се използва флуоропротеинова пяна, с която пожарът да бъде изгасен. От значение е да бъдат взети мерки пяната да не потече по отводнителните канали и оттам да достигне потоци, водоеми и езера, тъй като има потенциална опасност по този начин тя да нанесе щети върху околната среда.


Не по-малка заплаха за нашето здраве и безопасност представляват всички електрически съоръжения, когато сме на открито (например на риболов или къмпинг). В такива случаи винаги трябва да избягваме съприкосновението с въздушни електропроводи, както и да не се намираме в опасна близост до съоръжения от електроразпределителната мрежа. Играта или хвърлянето на въдица в близост до електрическо съоръжение, особено при влошени метеорологични условия (например дъжд или буря), допълнително повишава риска от възникването на инцидент. В случай че попаднем в район, в който вилнее буря, задължително трябва да стоим максимално отдалечени от проводници, електрически стълбове, трафопостове и други съоръжения, които са част от електроразпределителната мрежа. Ако забележим скъсан проводник, да не се доближаваме до него и да предприемем мерки, за да предотвратим достъпа на трети лица до зоната на опасност! Веднага следва да се свържем с Енерго-Про на денонощния телефон 0700 16 161 или на националния спешен телефон 112! Не трябва да стъпваме боси в близост до проводника и с цел обществена безопасност е необходимо да ограничим достъпа на хора и животни до частите, по които тече ток, до пристигане на екип на специалисти от електроразпределителната компания.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+