Все по-малко работещи непълнолетни в областта

Все по-малко работещи непълнолетни в областта
Издадените разрешителни за работа на лица под 18 години от Инспекция по труда - Добрич през тази година са 75. Продължава тенденцията от последните години броят им да намалява.

Те са основно за позиции по морето - пиколо в ресторант, продавачи, аниматори.


Две от исканията за работа на непълнолетни са отказани. Едната позиция е била за администратор, което предполага полагането на нощен труд. Другият отказ е за общ работник в строителството, заради работа с тежести и повишен риск.


В областта няма издадени разрешителни за работа на непълнолетни спасители, заяви Младен Мартинов - директор на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич. Според него независимо, че са изкарали курс, лицата под 18 години не са подготвени да спасяват давещи се хора.


Инспекцията активно извършва проверки както в туристически обекти по добруджанското Черноморие, така и в сектор селско стопанство. Следи се за изправността на земеделските машини, работното време, правоспособността на водачите на земеделска техника. Тенденцията през последните години е нарушенията в бранша да намаляват. Съставените актове през настоящата кампания до момента са за нерегистрирана земеделска техника; за техника, която не е минала преглед; за неправоспособни водачи или такива с изтекъл срок на правоспособност. Всички наети без трудов договор са в животновъдството, предимно пастири.


От началото на тази година до сега от Инспекция по труда - Добрич са извършени 724 проверки, 107 от тях през този месец. Средно при една проверка се констатират 3,3 нарушения.


Установените лица, работещи без сключен писмен трудов договор от началото на 2013 година са 79.


След намесата на инспекцията са изплатени забавени заплати на стойност 294 173 лева от 23 предприятия. Все още неизплатени остават 216 782 лева от 16 фирми - основно от сферите строителство, търговия и туризъм.


До момента няма постъпили сигнали за високи температури на работното място, над допустимите норми. При рутинни проверки на Инспекция по труда - Добрич през изминалите горещи дни са извършвани и измервания на показателя, като няма констатирани наднормени стойности.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+