Увеличават се болните от грип в област Добрич

На територията на област Добрич през последната седмица е регистрирано повишаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания, съобщават от Регионална здравна инспекция - Добрич. Към настоящия момент заболяемостта бележи тенденция за чувствително повишаване във възрастови групи 5-14г. и 15-29г.

Увеличават се болните от грип в област Добрич
Днес се проведе съвещание на Регионален оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ с цел оценка на ситуацията в областта, обсъждане и предприемане на адекватни мерки към настоящия момент. Във връзка с повишената заболяемост от остри респираторни заболявания е било решено да се извършва строг сутрешен филтър в детските заведения, с цел недопускане на болни деца и заболели лица от персонала.

В учебните заведения ежедневно трябва да се следят отсъствията от учебни занятия поради заболяване. При отсъствие на над 25% от учениците, поради заболявания от Грип и ОРЗ, училищните ръководства да информират Регионална здравна инспекция – Добрич. Друга мярка предвижда при отсъствие на повече от 30% от учениците, поради заболявания от Грип и ОРЗ, директорът на учебното заведение да прави мотивирано предложение до директора на РЗИ и РИО на МОН за временно прекратяване на учебните занятия.

От Регионална здравна инспекция – Добрич (бивше РИОКОЗ) информират, че са осигурени антивирусни препарати за лечение на грип и е създадена организация за предоставянето им на всички лечебни заведения в областта (за болнична и извънбилнична помощ). От месец октомври до настоящия момент на лечебните заведения са предоставени 2286 опаковки Тамифлу и 801 опаковки Реленца, които при необходимост от лечение се предоставят на заболелите безплатно.