Експертите на ЕИБ ще окажат допълнителна техническа помощ за оптимизиране на водопреносната мрежа в Добрич

Експертите на ЕИБ ще окажат допълнителна техническа помощ за оптимизиране на водопреносната мрежа в Добрич
Правителството направи промени в плана за действие за 2013 г., включващ мерките и интервенциите на експертите от Европейската инвестиционна банка по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и от структурните фондове на Европейския съюз.

Планът беше приет през февруари на базата на сключения през м. г. меморандум за разбирателство с финансовата институция, благодарение на който потенциалните бенефициенти получават експертна подкрепа и консултантски услуги, финансирани по линия на техническата помощ на съответните оперативни програми. Целта е да се ускори процесът на усвояване на еврофондовете.

Експертизата на консултантите от ЕИБ през 2013 г. е насочена към секторите „Околна среда” и „Транспорт”. Одобрената промяна е свързана с предприемането на допълнителни мерки за оказване на техническа помощ от страна на банката на ВиК Добрич с цел оптимизиране на водопреносната мрежа на града и намаляване на загубите на вода. За целта стойността на проекта, финансиран от техническата помощ на оперативната програма, се увеличава от 1 500 000 евро на 1 725 000 евро.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+