Висше училище Международен колеж участва в проект за развитие на собствен бизнес

Висше училище Международен колеж участва в проект за развитие на собствен бизнес
Студентите от Висше училище Международен колеж (International University College) ще получават допълнително професионална помощ за това как да превръщат идеите си в успешни бизнеси.


Вчера във Висше училище Международен колеж се състоя информационна среща по проект VEBSU – Професионално обучение за стартиране на бизнес.
VEBSU бе разработен, за да представи съвети и напътствия на настоящи и бивши студенти на ВУМК, които възнамеряват да стартират собствен бизнес в сферите на международния бизнес и мениджмънт, хотелиерството и туризма.


Интересът към проекта беше голям от страна на студентите. На състоялата се информационна среща в сградата на ВУМК присъстваха над 60 студента, които живо се вълнуваха как проектът би им помогнал да развият своите бизнес идеи. Някои от тях даже споделиха, че имат завършени бизнес планове и се надяват да ги реализират с подкрепата на VEBSU.


Целите на проекта VEBSU са да стимулира и подкрепя предприемаческия дух на младежите чрез предоставяне на специализирана информация за стартиране на бизнес, електронни ресурси, модели за бизнеси и умения за създаване на мрежи.


Проектът VEBSU се осъществява в рамките на секторна програма Леонардо да Винчи Трансфер на иновации, която е част от програмата Учене през целия живот на Европейската комисия.


Партньори по проекта са Clevercherry.com – компания от частния сектор, която има богат опит в разработването на програми в подкрепа на развитието на бизнеса, както и бизнес училищата Висше училище Международен колеж, Escuela Superior de Hosteleria y Turismo Sant Igansi (Испания), International School of Law and Business (Литва) и University College Birmingham (Великобритания).


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+