Ако сте за разработването на находища на шистов газ, няма смисъл да четете това

Ако сте за разработването на находища на шистов газ, няма смисъл да четете това
Наследството, което оставят управлявалите партии през последните двадесет и пет години е меко казано оскъдно. И статистиката го показва.

През 1989 г. България разполага с колосални количества добитък като овце, кози, крави, свине, птици. Елитни български породи, които даваха месо и млечни продукти с изключителни вкусови качества и количества. Нямаше необработваеми площи, разполагахме с модерни за времето си поливни системи. Унищожиха се типично български отрасли като овощарството и зеленчукопроизводството. За справка от 1990 г. поливните площи са намалели от 12,5 млн. дка на 360 000 дка., а добитъкът намалява от милиони глави до няколкостотин хиляди.

 

Не само земеделието е в това състояние, а всеки един сектор в държавата. Образование, здравеопазване, лека и тежка промишленост, електроника, машиностроенето. Целенасочено се съсипват научните центрове като Добруджански земеделски институт, Българска академия на науките и др. Това води до невъзможност млади специалисти да останат в България, за да работят. Те заминават от България поради липсата на работни места, а ако има такива то те са нискозаплатени и обричащи на мизерия човека. Всичко това се дължи на липса на дългосрочни комплексни адекватни и последователни държавни политики и стратегии за развитие на секторите. А без национален маркетинг, не можем да си говорим за маркетинг на фирма, дори да планираш собствения си живот.

 

Николай Александров водач на листата на АТАКА предлага редица мерки в сектора на земеделието, които ще облекчат и подпомогнат земеделските производителите. Ако АТАКА бъде подкрепена и формира правителство ще премахнем акцизите и ДДС-то от горивата, електричеството, фуражите, торовете и водата, ползвани от земеделците. Да не се облагат с ДДС произведени в България мляко, пшеница, риба, плодове и зеленчуци, а върху останалите хранителни продукти произведени в България да е със ставка 5%. По отношение на вноса от Европейския съюз (ЕС) не можем да налагаме мита на стоките, но можем да ги обложим с косвени данъци, с цел подпомагане на българския земеделски производител. Затова ДДС-то за тези стоки ще остане 20%. Партия АТАКА предвижда субсидии за производителите, чиято продукция е изнесена извън територията на ЕС, създаване на национална земеделска борса, която ще изкупува продукцията на всички земеделски производители на реални цени според качеството. Предвижда се и закон за земеделската наука и възстановяване на търговските аташета към българските дипломатически мисии, с цел възвръщане на старите пазари и откриване на нови.

 

Съществуват редица проблеми в образователната ни система, като се започне от поднесената информация в учебници написани на неразбираем стил като за университетска преподавателска научна конференция, а не за ученици. Важен е акцентът, който АТАКА поставя като водещ, а именно разработване на нови учебни планове и подходящи учебници и помагала, като се предоставя на ученика ясна информация с достъпен за възрастта стил. Друг акцент от програмата ни е осигуряване от страна на държавата условия за задължителна предучилищна подготовка на 5-годишните деца и осигуряване на места в детските градини за 4-годишните. Трудът на българският учител ще бъде добре заплатен и защитен. Николай Александров отбелязва, че парите за образование трябва да бъдат не по-малко от 5% от БВП, и че трябва да се преструктурира механизмът за финансиране на наука и иновации, а висшето образование да е безплатно и качествено, обвързано с нуждите на икономиката.

 

Водачът на листата на АТАКА посочи като проблем на здравеопазването разходването на средствата. Планът на партията предвижда подобрение на механизмите за финансиране на здравните заведения с цел постигане на качествена здравна услуга. Предвижда се да се отделят около 10% от БВП на година, за да се възстанови здравната система за нуждите на обществото. Средствата ще дойдат от ревизиране на концесиите за природни изкопаеми и блага, които са изключителна държавна собственост. Средства ще се генерират от освобождаване на поле за действие на малкия и среден бизнес, като се създадат съответните законови условия и финансови механизми за насърчаване и се облекчат лицензионните режими.

 

Средства в България има, но не се разходват по предназначение. България има ресурса, но не се използва и развива този потенциал за благото на обществото, а обслужва колониалния модел, който извършва геноцид върху българското общество. В тази връзка  АТАКА  е против чужди инвеститори, грабители на ресурси, които искат да разработват шистов газ в Добруджа и така да говорим в бъдеще само за здравеопазване и внос на селскостопански продукти. Не желаем инвеститори като Шишеджам да прилагат двойни стандарти - 2000лв. заплата за турските работници и 500лв. за българските. АТАКА няма да разрушава и да зачерква досегашни добри практики полезни за обществото, а ще реформира държавния механизъм чрез комплексен подход. АТАКА ще съчетае доброто старо с авангардното ново. Всичко това е възможно, само ако властта е в правилните ръце!


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+