Детелина Симеонова: Приоритет в моята програма е осигуряването на превес в развитието на българския бизнес

Детелина Симеонова: Приоритет в моята програма е осигуряването на превес в развитието на българския бизнес
Държавата е пред фалит, заяви водачът на листата на Коалиция „Съюз на демократичните сили” Детелина Симеонова на среща за подоходната политика, организирана от КНСБ.

В последните две години голяма част от бизнеса премина в сивия сектор, защото е невъзможно да се развива. Това води до нисък държавен бюджет и ответна негативна реакция върху заплатите на всички, заяви Детелина Симеонова. 2 087 000 са заетите българи към декември м.г. 800 000 от тях са в администрацията, тоест работещите в производството 1 200 000 души трябва да изкарват заплатите не само на заетите в бюджетната сфера, но и пенсиите на над 2 200 000 пенсионери. Ако се стремим към социални придобивки, ние трябва да имаме икономиката, която имат западноевропейските държави, обобщи изводите от статистиката Симеонова. Усилията ни трябва да бъдат насочени към създаване на легален бизнес в страната.

 

СДС е за запазване на плоския данък, защото малкият бизнес, върху който се крепи нашата икономика в момента, е много слаб. За това приоритет в моята програма е осигуряването на превес в развитието на българския бизнес. И това трябва да е приоритетна стъпка спрямо насърчаването на чуждестранните инвестиции в България. Възстановяването на прогресивното подоходно облагане ще го убие. То предполага силна икономика. Не противореча на семейното подоходно облагане, но се противопоставям на данък „богатство”, защото с това ще се спекулира,  каза още Детелина Симеонова, изхождайки от опита си на юрист. Тя заяви категорична позиция против увеличаването на данъка върху приходите от дивиденти. По Закона за корпоративното подоходно облагане фирмата веднъж плаща  данък. Доходите от дивиденти  пък са облагаеми по Закона за облагане на доходите на физически лица и няма нужда да завишаваме данъчната обремененост.

 

Премахването на монополите ще отвори нови работни места чрез създаване на малки икономически единици. Това, което ми направи впечатление от протестите, е, че хората не познават Конституцията. В чл. 19, ал. 2 на нашата Конституция има забрана на монополите. Остава открит въпросът за регулаторните органи – Конституционния съд и Комисията за защита на конкуренцията. Имаме неработещ Конституционен съд, сформиран от политически квоти, и силно ограничена възможност за работа на Комисията за защита на конкуренцията. Трябва да се променят съответно законите, които регламентират работата на тези два органа, за да могат да бъдат ефективно защитени конституционните права на гражданите. Няма ясно определение в Закона за защита на конкуренцията до какъв процент от съответния пазар имаме монополно положение и кога имаме господстващо присъствие.

 

Ние сме за въвеждане на почасовото заплащане. Имаме срив на пазара на труда, породен от икономическата криза. Бизнесът не  е в състояние да осигури 8-часова заетост. Работникът може да съчетава работна заетост на различни места. Това ще отвори пазара на труда. Това ще е в интерес на двете страни, но трябва да се въведат регулации за банковата система. Плащанията да минават по банков път, без такси за преводи в полза на финансовите институции. По банков път да се плащат и осигуровките на работниците, които им гарантират правата. В самия банков сектор са необходими кардинални реформи, защото положението на банковата система е привилегировано и в ущърб на гражданите и на бизнеса.

 

Специално внимание трябва да бъде обърнато на сектор Земеделие, относно създаването на заетост. Ние предлагаме две мерки за разкриване на работни места в нашия регион. Трябва да бъде променена Наредба № 26 от 2010 г., която предвижда  рестриктивен режим на предлагане на суровини и продукти от животински произход на пазарите. Премахването му ще даде възможност на дребните стопани да търгуват със собствена стока. Ще паднат цените за потребителите. Чрез промяна в Закона за храните ще се контролира и качеството на продуктите от малките ферми. Проектът „Малка ферма ” дава възможност на безработни хора да произвеждат и сами да създават работа, без да бъдат облагани с данъци.

 

Социалните стимули са необходимост. Учителите например трябва да се пенсионират по-рано. Детските добавки трябва да се увеличат, но отпускането им трябва да е при задължително посещение на училище и реализиране на успешни етапи на образование от детето.

 

Образованието е приоритетна сфера за въздействие за СДС, не само защото 30% от българите са неграмотни. Необходимо е повишаване на качеството му чрез оптимизиране на програмите и налагане на контрол при списването на учебниците. Друг проблем, който касае и заетостта, е координирането на образователния процес с нуждите на пазара на труда. В рейтинговата класация на ВУЗ-овете основен критерий трябва да бъде процентът реализирани на пазара на труда абсолвенти.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+