Информационна кампания за добива на краве мляко от фермите от втора и трета група

Информационна кампания за добива на краве мляко от фермите от втора и трета група
Българската агенция по безопасност на храните започва информационна кампания на тема "Условия за достигане на изискванията на Регламент 853/2004 при добива на сурово краве мляко от фермите от втора и трета група", насочена към земеделските стопани, добиващи краве мляко, категоризирани в тези две групи.

Информационна кампания, организирана от Областната дирекция по безопасност на храните - Добрич ще се проведе във всички общини на територията на областта, по следния предварително изготвен график:


- Община Балчик - на 18.04.2013г. от 9.00 часа в сградата на Общинската ветеринарна служба гр. Балчик
- Община Шабла - на 18.04.2013г. от 10.00 часа в сградата на Общинската ветеринарната служба Шабла

- Община Добричка  - на 18.04.2013г. от 11.00 часа в залата на община Добричка
- Община Генерал Тошево - на 19.04.2013г. от 10.00 часа в залата на община Генерал Тошево – ІІІ етаж
- Община Каварна - на 19.04.2013г. от 10.30 часа в залата на община Каварна – І етаж.
- Община Тервел - на 19.04.2013г. от 10.30 часа в зала на община Тервел
- Община Крушари - на 23.04.2013г. от 10.00 часа в сградата на община Крушари

 

Срещите ще се проведат с участието на официалните ветеринарни лекари на съответните общини, служители в отдел „Здравеопазване на животните” към ОДБХ – Добрич. На земеделските стопани, добиващи краве мляко, категоризирани във втора и трета група, ще бъдат представени презентациите„Условия, които фермата трябва да осигури за получаване на качествено сурово краве мляко" и "Закон за ветеринаромедицинската дейност, последно изм. и доп., бр. 7 от 25.01.2013 г”.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+