Обсъждат областните и общински планове за развитие до 2020 година

Обсъждат областните и общински планове за развитие до 2020 година
Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район се провежда днес във ВарнаПрисъстващите ще бъдат запознати с обобщената от Секретариата на РСР информация относно изпълнението на програмите за цялата 2012 г. на територията на Североизточен район и въздействието на реализираните проекти върху социално-икономическото му развитие.

Ще бъде докладвана и обобщена информация относно етапа на организация за изработване на проектите на Областните стратегии за развитие и на Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г. в Североизточен район. Съгласно действащото законодателство, тези документи за стратегическо планиране определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта и общината в рамките на 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на Регионалния план за развитие.

Областният управител Желязко Желязков ще вземе участие в редовното заседание, което ще бъде председателствано от Областния управител на Варна Коста Базитов.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+