Проектът за реконструкция на градския парк е внесен за одобрение и финансиране

Проектът за реконструкция на градския парк е внесен за одобрение и финансиране
Община Добрич депозира проектно предложение „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги” на стойност 4 999 444,66 лв.

____16.1.2013_._170538Основните обекти, които ще бъдат реконструирани са Мемориален комплекс „Хан Аспарух”, Езеро част I , II  и III, Алейна мрежа, Рок сцена, Скейтпарк, Мостчета, Серпентини с водна каскада, Паркова мебел, Подземни комуникации, Паркоустройство.  


Като допълнителни обекти са включени ул. „Генерал Колев”, Арт площад, „Градина „Романтика”, Паркови алеи, Централна алея спортна зона „Простор”, Трасе за екстремно колоездене, Многофункционални игрища, Футболно игрище. Стойността на допълнителните обекти е 4 529 504,75 лв.  

Идейният проект за реконструкция на Градски парк „Свети Георги“ беше избран след проведен конкурс, в който гражданите на Добрич имаха възможност да гласуват как да изглежда Градския парк.  Автори на техническия проект са „Архитекти за Добрич“.


Обновяването на Мемориален комплекс „Хан Аспарух“ ще включва възстановяване на настилките, водната площ с каскада и ще бъде поставено художествено осветление.


Трите езера ще бъдат тематично обособени. Първото водно огледало е така нареченото езеро на лодките с изградени пространства за отдих. Второто е езерото на птиците, в което ще бъде създадена благоприятна среда за подслон и обитаване на водни птици - изкуствени острови и плитчини с блатна растителност. Ще бъдат изградени специални места за наблюдаване на птиците.

 

 

____16.1.2013_._170731_600 

 

Третото езеро ще бъде разделено на две части. Първата част на езерото носи името „Музикално езеро”, защото е предвидено изграждането на сцена за свободна изява на младежки музикални и артистични групи. Двете части ще бъдат разделени с по-широка алея, от която ще могат да се наблюдават атракциите и в двете посоки. Сцената ще бъде изградена на малък полуостров, който също ще бъде за сметка на площта на съществуващото трето езеро. Сцената граничи с Ледено езеро 4. То е проектирано като самостоятелно езеро, за да е възможно само водата от него през зимните месеци да бъде източвана до определено ниво и дъното му да бъде използвано като терен за естествена ледена пързалка. В близост до езерото ще бъде изграден скейтпарк  със съоръжения с различна трудност.

 

____16.1.2013_._171036_600 

 

Във всеки от обектите се предвижда парково обзавеждане, осигуряване на достъпна среда, озеленяване и зацветяване, изграждане на мостчета и др. С реализиране на предвидените в проекта дейности в парка ще бъдат възстановени знакови за жителите и гостите на Добрич територии, както и ще бъдат изградени нови пространства с модерни и функционални решения.

Допълнителните обекти, за които няма да има финансиране в рамките на проекта, ще бъдат включени като проекти в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

 

____16.1.2013_._170911 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+