Общинските кметове от областта поеха ангажимент да подпомогнат МБАЛ - Добрич

Общинските кметове от областта поеха ангажимент да подпомогнат МБАЛ - Добрич
Областният управител инициира среща с кметовете на общини за финансово подпомагане на МБАЛ-АД Добрич. На нея кметовете се обединиха около идеята да помогнат като акционери на областната болница, която има функции и звена с общообластна значимост. На срещата присъстваха заместник областните управители Тодор Георгиев и д-р Катя Ганова, както и директорът на МБАЛ-АД д-р Мариан Ананиев.


 

Областният управител на Добрич Желязко Желязков информира кметовете на общини за поредица от разговори, проведени с директора д-р Мариан Ананиев. „Всички сме заинтересовани областната болница, която има потенциал, да разполага със съвременна апаратура, с модерно оборудване, за да оказва адекватна медицинска помощ на пациенти от всички общини - бе категоричен Областният управител. - Със собствени сили болницата не може да си позволи това обновяване, затова акционерите в дружеството МБАЛ-АД- Добрич, каквито освен държавата, са и осемте общини, трябва да бъдат ангажирани и съпричастни, за да се осигури по- качествено лечение”- допълни Желязко Желязков. Той изрази увереност, че ще бъде проявено отговорно отношение и в кратки срокове средствата ще бъдат гласувани от общинските съвети и ще залегнат в бюджетите за 2011 г.

 

В експозето си директорът на МБАЛ-АД- Добрич направи обзор на изминалата тежка финансова година, през която здравното заведение се е справило без да допусне нестабилност и е съхранило ресурсите си. Д-р Ананиев  аргументирано и задълбочено изложи приоритетите  за 2011 г., чието изпълнение ще бъде изключително трудно, тъй като още не е ясна финансовата рамка, а областната значимост на болницата изисква висока цена. Той посочи приоритетните дейности с общообластно значение: хемодиализата, онкоболните, спешното отделение, през което преминават средно годишно около 50 000 пациенти. Обърнато бе внимание на спешните мерки, а именно: да се подсилят част от отделенията с апаратура - кардиомонитори, инфузионни помпи, операционни маси – които се нуждаят от  поетапна подмяна.

 

В последвалата дискусия кметовете споделиха трудностите, които имат в дофинансирането на своите общински болници, но в крайна сметка поеха ангажимент да подкрепят МБАЛ-АД в изпълнение на нейните областни функции.

 

За целта, те настояха директорът на болницата в много кратки срокове да изпрати писмо до осемте общини,  в което да направи „разбивка” на необходимия, посочен от него ресурс в размер на  250 000 лв., по приоритети, с повече конкретика, като се има предвид формулата: на база преминали пациенти. Общинските съвети ще обсъдят решението, след което средствата ще бъдат заложени в годишния бюджет с оглед парите да бъдат получени от болничното заведение  най- късно до август – септември 2011 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+