Унищожиха 8000 заразени коледни звезди, предупреждават за опасен продукт

Унищожиха 8000 заразени коледни звезди, предупреждават за опасен продукт
Във връзка със сигнал по Системата за бързо оповестяване на опасни храни и фуражи /RASFF/ e получено съобщение за разпространението на диетична хранителна добавка с произход САЩ, за която съществува съмнение за отрицателно въздействие върху здравето на хората.

Продуктът е разпространен на пазара на редица държави от Европа и Азия. На този етап няма данни за разпространението му на територията на Република България. Наименование на продукта: ProArgi-9plus and Mistify, с произход САЩ. Информация за продукта може да получите на следния уебсайт: www.synergyworldwide.com.

Фитосанитарни инспектори към Българска агенция по безопасност на храните извършиха над 300 проверки на обекти, търгуващи с цветни и декоративни видове растения, подлежащи на фитосанитарен контрол.

Засилен контрол бе извършен на гостоприемни растения на тютюневата белокрилка Bemisia tabaci и за съответствие с изискванията за внос и движение на територията на Европейския съюз. На територията на страната бяха установени 30 случая на растения заразени с Bemisia tabaci. Идентификацията на вредителя е потвърдена в Централна лаборатория по карантина на растенията. Предприети са необходимите фитосанитарни мерки, съгласно националното законодателство и са унищожени над 8000 заразени растения от Euphorbia pulcherrima (коледна звезда). Извършено е проследяване за откриване на източника на зараза. В резултат, производствените площи са поставени под карантина и са наложени мерки за пълното унищожаване на заразата.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+