Добричкият окръжен съд отложи дело по иск на комисията „Кушлев” за събиране на доказателства

Добричкият окръжен съд отложи дело по иск на комисията „Кушлев” за събиране на доказателства
Добричкият окръжен съд прие допълнителна съдебно-счетоводна експертиза и даде възможност за представяне на нови доказателства по делото, образувано по иск на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ срещу Александър Р. Ив. от Варна, други 6 негови съграждани, софиянеца Янко Г. П. и управляваното от него „Банк Тех Сис” ООД.Комисията претендира да бъде отнето от ответниците в полза на държавата имущество на обща стойност 243 350,26 лв. То е било придобито от Александър Ив. и прехвърлено на останалите. Комисията иска Добричкият окръжен съд да обяви тези сделки за недействителни по отношение на държавата, а имотите да бъдат конфискувани в полза на държавата. Допълнителната съдебно-счетоводна експертиза показва, че доходите на Александър Ив. в проверявания период възлизат на 124 676,70 лв. и се равняват на 862,13 броя минимални работни заплати. Разходите му са изчислени на 289 797,57 лв. или 2294,45 бр. минимални работни заплати. Вещото лице поясни днес, че в експертизата не е взета предвид декларация за имотното състояние на ответника. Александър Ив. поиска възможност да представи писмени доказателства за 80 хил. USD, които получил при продажбата на наследен имот през 1996 г. и посочен във въпросната декларация. Добричкият окръжен съд даде възможност на ответника да представи за следващото заседание по делото на 24.02.2011 г. копие от нотариален акт за покупко-продажбата на недвижим имот, собственост на бащата на Александър Ив. и банкови документи за получената сума. Днес съдът допусна изменение на предявения от комисията „Кушлев” размер на евентуален иск за отнемане в полза на държавата на имущество, като прие увеличение на пазарната стойност на един имот с 1432,32 лв. Пресцентърът на ДОС припомня, че производството на КУИППД за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано по влязла на 08.06.2009 г. в сила присъдата срещу Александър Ив. по обвинение, което попада в обхвата й. Варненският окръжен съд е признал Александър Ив. за виновен, за това, че за времето месец юни 2001 г. до 14 юли 2006 г. в гр. Варна е участвал в организирана престъпна група, образувана с цел да върши престъпления – склоняване към проституция на повече от едно лице, набирал е лица за развратни действия, държал е в подчинено положение ненавършили 18 години лица. Комисията „Кушлев” претендира за придобито от него чрез дарение в периода 24.10.1989 – 31.01.2007 г. недвижимо имущество, за което не са установени законни доходи. Предмет на иска са нива в землището на с. Кранево, община Балчик с площ 6 000 кв. м, нива в землището на с. Близнаци, община Аврен с площ 502 кв. м, поземлен имот в местността „Ваялар” – гр. Варна, с площ 2 000 кв. м, леки автомобили „Форд Ескорт” и „Мерцедес”.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+