В Тервел започна строителството на 2 детски площадки и градинка по проекти

В Тервел започна строителството на 2 детски площадки и градинка по проекти
В средата на януари положителните температури на въздуха позволиха стартирането на Проекти „Благоустрояване на населените места в Община Тервел". Първата копка бе направена на детска площадка между улиците „Хан Аспарух” и „Ал. Стамболийски” в гр. Тервел. Ден след това започна подготовката на строителните площадки на градинка между улиците „Цар Калоян” и „Княз Борис” и на още една включена в проекта детска площадка в кв. „Изгрев”.

Общо на трите обекта ще се изградят 872 кв.м. нови тротоарни настилки, осигуряващи достъпа до площадките и 586 кв.м. декоративни тротоарни настилки, които оформят централната част на площадките. Ще се монтират общо 22 нови пейки, две пързалки, люлки, климушки и пясъчници за малчуганите. Площта за игра на деца ще бъде отделена от останалата част на площадките с многоцветна дървена оградка. Предвижда се обновяване на съществуващата растителност чрез засаждане на общо 8 бр. широколистни и иглолистни дървета, над шестотин броя различни видове храсти и многогодишни цветни видове.

След като завърши строителството на двете детски площадки и градинката и те бъдат въведени в експлоатация, ще започне втория етап от реализирането на проекта - реконструкцията на улиците и тротоарните площи в Тервел , както и обновяването на мрежата от улично осветление в селата Кочмар, Коларци и Нова Камена.

На 10.02. 2011 г. пък ще се отворят офертите на строителните фирми, които ще се конкурират за сключване на договор за реконструкция на улици „Димитър Дончев”, „Трети март”, „Стара планина”, „Средна Гора”, „Баба Тонка” и две спортни площадки в гр.Тервел.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+