Забранени са паленето на открит огън и изхвърлянето на жар в контейнерите

Забранени са паленето на открит огън и изхвърлянето на жар в контейнерите
Кметът издаде заповед за пожарната безопасност през зимата на територията на общината

Детелина Николова се разпорежда началниците на Пожарната, ВиК, транспортните фирми, здравни заведения и шефът на дирекция „Хуманитарни дейности” за осъществят действен контрол за превенция, да се провери наличието и годността на противопожарните средства, плановете и насочващите табели за евакуация при пожар в здравните заведения.
     
Ръководителите на ведомства, учреждения, организации, търговски дружества, фирми и кооперации трябва да регламентират реда за експлоатация и контрол на отоплителните инсталации, да проведат инструктажи на подчинените си, да уведомяват РС “Пожарна безопасност и защита на населението” при промяна на вида на отоплението, преустройство и модернизация на съоръжения и инсталации; да проверят за техническата годност на противопожарните уреди; да актуализират плановете за евакуация при пожар, с насочващи табели, както и да актуализират реда за оповестяване и телефоните за връзка с  РС “ПБЗН” и телефон 112 при възникване на пожар.


Забранява се на територията на град Добрич палене на открит огън, изхвърляне на незагасена пепел в контейнерите за битови отпадъци, както и паркиране на МПС в непосредствена близост до противопожарни хидранти и газоразпределителните табла.

 

При констатиране на нарушения да се търси най-строга персонална отговорност от виновните физически и юридически лица, се казва в заповедта на кмета.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+