Близо 1000 летни проверки на хранителните инспектори в областта, нарушенията спадат

Близо 1000 летни проверки на хранителните инспектори в областта, нарушенията спадат
За периода 14-ти май 14-ти септември 2012 г., във връзка с летния туристически сезон, инспекторите от отдел „Контрол на храните” към ОДБХ - Добрич извършиха 939 проверки: 646 в заведения за обществено хранене и 251 в търговски обекти за храни.

Издадени са 167 предписания, съставени са 15 акта за установено административно нарушение. Унищожени са 113.641 кг. храни от животински произход.


Издадени са 3 заповеди за спиране на обекти от експлоатацията.


Най-често констатираните нарушения са по отношение на текущата хигиена, неправилно съхранение на храни, липса на етикети, водене на документация по добри хигиенни практики (ДХП).


В част от проверките се включиха екипи от инспектори, командировани от други областни дирекции, с което бе постигната по-голяма оперативност и ефективност на официалния контрол, съобщават от местната структура на БАБХ.


За четирите месеца са проверени и 42 обекта, предлагащи оферти за почивка „all inclusive”. Не са установени нарушения. В разкритата приемна на ОДБХ в Албена, не са постъпили жалби.


За сравнение със сезон 2011г. са извършени повече проверки, но установените нарушения са значително по-малко, доказателство за което е намаленият брой затворени обекти ( за 2011 г. са издадени 6 заповеди за спиране от експлоатацията на обекти за търговия с храни) и количеството на  бракуваните храни ( през 2011 г. са бракувани 718 кг. храни от животински и неживотински произход). 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+