Каварна с награда от ЕК и „Отворено общество” за добрия модел за интеграция на малцинствата

Каварна с награда от ЕК и „Отворено общество” за добрия модел за интеграция на малцинствата
Каварна е единствената българска община, която ще бъде наградена от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия и Институт „Отворено общество” – Будапеща, във връзка с добрия модел, който има за интегрирането на малцинствата.

Наградата се присъжда след направено подробно проучване на добри практики в тази сфера по програма МtМ на Институт „Отворено общество” – Будапеща. Тази програма стартира едновременно в седем държави и цели да се създаде мрежа MERI, която ще обединява местни власти от различни държави, имащи добри практики в областта на интеграцията на малцинствата, включително роми.

 

В рамките на тази програма, консорциум от три български организации – НСОРБ, Асоциация „Интегро” и Институт „Отворено общество” – София, направи предварителен преглед на около 70 добри практики на български общини, след което в десет от тях бяха изпратени изследователи за извършване на подробните проучвания. Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия и Институт „Отворено общество” – Будапеща избра по една община от всяка държава, като за България това е Каварна.


Церемонията по връчване на наградите ще бъде на 11 и 12 октомври в Будапеща. Събитието ще даде старт на работата на изградената мрежа MERI чрез широк семинар, в който ще вземат участие представители на Европейската комисия и местните власти. Ще бъдат обсъдени добрите практики и бъдещи намерения, насочени към подобряване на интеграцията на малцинствата, включително на ромите.


На 25 септември в Каварна ще пристигне екип, за да заснеме специален 15-минутен филм за добрия модел на работа, който ще бъде представен по време на срещата в Будапеща.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+