И Енергото грабна ВиК, пак ще стоим без вода

И Енергото грабна ВиК, пак ще стоим без вода
Обекти на ВиК Добрич ще останат без ток поради натрупани задължения от над 3,7 милиона лева

Електрозахранването на обекти на Водоснабдяване и канализация ЕООД, град Добрич, ще бъде прекъснато, поради натрупани стари задължения за консумирана електроенергия. Дългът на водното дружество към електроразпределителната компания достигна над 3,7 милиона лева, които заедно с текущите им сметки надхвърлят  5 милиона лева.


През последните месеци са проведени многобройни срещи, включително и с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), а за проблема е алармирана и Държавната комисия за енергийно и водно регу-лиране (ДКЕВР), но без резултат. Дългът постоянно нараства. Компанията е принудена да пристъпи към прекъсване на електрозахранването на обекти на водното дружество, което, за съжаление, ще доведе до нарушаване на нормалното водоподаване в Добрич.


Първоначално прекъсването на електрозахранването ще се извърши по следния график:


• на 13.09.2012г. от 00:00 часа до 24:00часа
• на 18.09.2012г. от 00:00 часа до 24:00часа
• на 20.09.2012г. от 00:00 часа до 24:00часа


Компанията се ангажира електрозахранването на ВиК Добрич да бъде възстановено веднага след погасяване на задълженията на дружеството.


„Разбираме, че спирането на електрозахранването ще причини сериозни неудобства на хората в Добрич и затова използвахме всички други начини за решаване на проблема, преди да се стигне до тази крайна стъпка, но без успех. В среща с представители на Областната управа и Общината заявихме нашата готовност да окажем пълно съдействие за преодоляване на тежката ситуация, предложихме да помогнем в осигуряването на водоноски. Поискахме информация от ВиК за организацията на водоподаването в града, за да намалим до минимум засягането на основното болнично заведение в града МБАЛ-Добрич. Съобразяваме се и с първия учебен ден и няма да прекъсваме захранването на 17 септември, но не можем да продължим да кредитираме ВиК Добрич. Нас никой не ни чака, когато трябва да платим на нашите доставчици елекроенергията, която доставяме до домовете на гражданите на Добрич”- обясни Антония Кръстева, член на Управителния съвет на Енерго-Про ЕАД.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+