176 проверки извършиха през миналата седмица инспекторите по храните в региона

176 проверки извършиха през миналата седмица инспекторите по храните в региона
За периода 10-ти – 16-ти август, във връзка с летния туристически сезон, инспекторите от отдел „Контрол на храните” към ОДБХ - Добрич извършиха проверки на 39 заведения за обществено хранене и 14 търговски обекта за храни. Издадени са 6 предписания. Съставени са два акта за административно нарушение.
Най-често констатирани нарушения са по отношение на текущата хигиена и неправилно съхранение на храни.

Проверени са 4 обекта, предлагащи оферти за почивка „all inclusive”. Не са установени несъответствия.


През същия период, в приемната на ОДБХ-Добрич в К.К. „Албена” не са постъпвали жалби. Телефонът на приемната е : 0882469247
       
Във връзка с официалния текущ контрол, инспектори извършиха 119 проверки в обектите на търговска мрежа и обществено хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни. В резултат на ревизиите са издадени 11 предписания и са съставени 5 акта. Най-често срещаните нарушения са свързани с пропуски в системите за самоконтрол, липса на етикетировка, неправилно съхранение на храни, храни с изтекъл срок. Възбранени и насочени за унищожаване са 8.225 кг. храни от животински произход.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+