Подписват договора за проект "Пъстрото лице на Добруджа"

Подписват договора за проект "Пъстрото лице на Добруджа"
На 13 август (понеделник) в Парк-хотел "Изида" кметът на Община град Добрич Детелина Николова заедно с Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството и Деница Николова – ръководител на Управляващия орган Оперативна програма "Регионално развитие" ще открият официалната церемония по сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите".

Детелина Николова ще подпише договор по проект "Пъстрото лице на Добруджа". Бенефициент по проекта е Община град Добрич, партньори са общините Балчик, Добричка и Каварна.


Проектът е на стойност 486 245 лева, съфинансирането от страна на партньорите е в размер на 24 312 лева.

 

Неговата обща цел е развитие на регионален туристически продукт в общините град Добрич, Балчик, Добричка и Каварна и постигане на по-висока ефективност на регионалния маркетинг посредством прилагане на интегриран подход.

Специфични цели са популяризиране на природното, културното и историческото наследство в общините град Добрич, Балчик, Добричка и Каварна чрез включване в регионални туристически пакети и диверсифициране на съществуващите за намаляване на териториалната концентрация и сезонната ограниченост на туризма, както и икономическа диверсификация на целевата територия чрез привличане на потребители на специфични регионални продукти, ориентиране към нови пазарни сегменти, намаляване на сезонността и използване на съвременни техники за популяризиране и реклама.

Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца - от 13 август 2012 г. до 12 август 2014 година.


Основните дейности предвиждат разработване на туристически пакети и диверсификация на съществуващите, изработване на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическите пакети, организиране и реализиране на участия на международни и национални туристически борси, анализ и оценка на ефективността на маркетинговите и рекламни дейности, организиране и провеждане на комуникационна кампания за популяризиране на туристическия продукт.

Проектът ще допринесе за популяризиране на природното, културното и историческото наследство в общините Добрич, Балчик, Добричка и Каварна и повишаване на ефективността на регионалния туристически маркетинг.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+