Кметът на Добрич на заседание на УС на Националното сдружение на общините

Кметът на Добрич на заседание на УС на Националното сдружение на общините
Кметът на Добрич Детелина Николова ще участва днес в заседанието на Управителния съвет на Националното сдружение на общините.

Заседанието ще се проведе от 14.00 часа в Търговище. Основните теми, които ще бъдат обсъждани, са предложение на НСОРБ по финансовата рамка за общините за 2013 г., предложения за промени в Закона за местните данъци и такси и дейността на сдружението по подготовка на нов Закон за местното самоуправление.
 
Кметът Детелина Николова, която е член на Управителния съвет, ще докладва становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност.
 
Ще бъдат дискутирани и позиции на НСОРБ по проекти на нормативни актове, които се обсъждат в момента: проект на Закон за туризма, ЗИД на Закона за защита на животните, проект на Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви, обществено обсъждане на ЗИД на Закона за горите.
 
Участие в заседанието ще вземат и кметове и председатели на общински съвети от съседни общини, за да бъдат обсъдени въпроси, които са актуални в тяхната всекидневна работа.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+