Областният управител върна три решения на ОбС –Тервел, заради конфликт на интереси

Областният управител върна три решения на ОбС –Тервел, заради конфликт на интереси
При решение за продажба на общински имоти в селата Жегларци и Зърнево и в град Тервел, чрез търг, оценките са направени от общински съветник. Освен това, същият е съпруг на шефката на Дирекция „Общински имоти” в Тервел.

„Такова лице няма право да сключва договори или да извършва други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.”, се казва в заповед на областния управител.


„Конфликт на интереси има и относно факта, че общинският съветник е в съпружески отношения с директора на дирекция „ Общинска собственост, териториално и селищно устройство” в същата община.


Предвид изложеното, считам че общинския съветник, в качеството си на лице заемащо публична длъжност и неговата съпруга в качеството на директор на дирекция „ Общинска собственост, териториално и селищно устройство” са свързани лица, което поражда основателни съмнения в безпристрастността и обективността на изготвените експертни оценки отнасящи се до имоти „общинска собственост”, касаещи горевизираната дирекция.”, гласи още заповедта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+