Разясняват възможностите за интеграция на малцинствата в образованието

Разясняват възможностите за интеграция на малцинствата в образованието
Днес екипът на Областния информационен център-Добрич ще представи схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в община Шабла

Реализацията на схемата цели да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства. Допустими кандидати и партньори са: общини, детски градини, училища, висши училища, неправителствени организации.

 

Бюджетът на един проект е от 50 000 до 390 000 лв. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 9-ти юли 2012 г. Инициативата на Областния информационен център е подкрепена от ръководството на общината. С нейно съдействие са поканени служители на общините, директори и преподаватели от училищата и детската градини в Шабла и представители на читалищата. По време на посещението си в община Шабла, екипът на ОИЦ – Добрич ще представи своята дейност и услугите, които предлага.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+