Закриват училището в Българево

Закриват училището в Българево
Предложение до министъра на образованието изпращат от администрацията в Каварна, с одобрението на съветниците, които заседаваха вчера

На своето редовно заседание вчера, Общински съвет - Каварна прие Програма за закрила на детето в общината за 2012 година, План за развитие на социалните услуги в община Каварна за 2013 година и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Каварна с период на действие 2012 – 2015 г.

 

Местният парламент прие още Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Каварна и даде съгласието си за изпращане на предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за закриване на ОУ „Христо Смирненски” в село Българево.

 

Към момента в училището работят 10, 5 души, а се обучават 17 деца в три слети паралелки, като през настоящата учебна година там няма първи, втори и пети клас.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+