За разделно събиране на отпадъците в събота призовават от Екопак

За разделно събиране на отпадъците в събота призовават от Екопак
Най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, ЕKOПAK Бълагрия активно участва като партньор в кампанията „Да изчистим България за един ден“
ЕКОПАК се включи с предоставяне на консумативи на доброволците - компанията осигури  за Добрич - 1500 чувала и 1000 чифта ръкавици.

 

В настоящата кампания е от значение не само да се съберат отпадъците от маркираните места, но да се съберат разделно, като се отделят рециклируемите материали. Така, от една страна обемът отпадъци, който ще стигне до депото ще бъде значително намален, а от друга - част от отпадъците ще бъдат рециклирани и от тях ще бъдат произведени нови продукти.

 

Пълните жълти чували ще се събират на псочени от общините точки. От там, ще бъдат извозени от „ЕКОПАК България“ АД до сепариращи площадки и до заводи за рециклиране.

 

В жълтите чували се събират само отпадъци от пластмасови и метални отпадъци от опаковки: бутилки, туби,  найлони и найлонови пликчета, пластмасови чашки, чинийки, както и метални капачки и кенове. В тях не трябва да се изхвърлят други общи битови отпадъци: замърсени хартии, храна, растителни отпадъци (клони, трева храсти), части от мебели, електрически уреди и др. Тези отпадъци следва да се събират в черните чували.

 

След приключване на инициативата ще бъдат предоставени данни колко отпадъци са събрани разделно и колко ресурси са били спестени.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+