15,5 милиона лева от нощувки през юли в региона

През юли 2012 г. в област Добрич са функционирали 125 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.1 хиляди, а на леглата - 28 ...

Стопаните на плажове трябва да осигуряват спасители от 1 юни до 30 септември

Правителството направи промени в наредбите за категоризиране на плажовете и за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, с които определи периода от 1 юни до 30 септември за задължителен срок, в който ...

Над 11,7 млн. лв. са приходите за 2011 г. от концесии на морски плажове

Министерски съвет прие годишния доклад за изпълнението на концесионните договори за морски плажове. В него са представени резултатите от извършения контрол през миналата година по предоставените концесии, отчетеното от ...

7,5 милиона лева са приходите от нощувки за юни в областта

През юни 2012 г. в област Добрич са функционирали 109 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.4 хил., а на леглата – 22.8 ...

Морето и басейните в добричка област са чисти, съобщават от РЗИ

Извършеният мониторинг до момента не установява трайно или криещо здравен риск замърсяване на морските води, ползващи се за къпане през сезон лято`2012 г., тъй като в нито един пункт към първата половина на месец август не се ...