ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Немска компания със 100 годишен опит в застраховането!
Застраховане на автомобили, имущество, селско стопанство, отговорности, злополуки, помощ при пътуване.
Доверете ни се!

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300, Генерал Гурко 9

058602961
0889/627912

dobrich@hdi.bg

www.hdi.bg

ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД