Astra - Ивайло Неделчев

Предлагаме на вниманието Ви възможност да регистрирате при нас своето ЕТ, ООД или ЕООД, както и да направите задължителната до края на настоящата година пререгистрация на Вашата фирма.И тъй като счетоводството е ключов фактор за вземане на адекватни управленски решения, ние Ви предлагаме цялостен пакет от съпътстващите го елементи и процеси - счетоводни услуги и консултации, труд и работна заплата, данъци, финансови услуги и консултации, финансови отчети, финансов анализ.
И не забравяйте – нашата основна цел е да изградим взаимно доверие и да Ви предоставим качествени и надеждни услуги на разумни цени!

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300, Вардар 30 вх.Ж ап.12

+359897380541
+359896700068
+35958820890

ivaylonedelchev@gmail.com

Astra - Ивайло Неделчев