Агенция “ Promail ”

За популяризирането на предлагания от Вас нов продукт, услуга или идея, нашият екип може да Ви предложи:

• Разлепване на плакати(афиши,стикери)
• Безадресно разпространение на рекламни материали (брошури,флаери,листовки)
• Адресно разпространение на рекламни материали (писма, сметки, списания, вестници, каталози)

За контакти

гр. София, ПК: ,

0876668044

info@promail-bg.com

www.promail-bg.com

Агенция “ Promail ”