КОНТИКИ ООД

КОНТИКИ ООД e eкип от опитни професионалисти - ентусиазирани, целеустремени и активни хора, които по най - оптимален начин използват своя потенциал при всяка поставена цел. Доверието, което изградихме през десетките години до днес, ни задължава да дадем най - доброто от себе си, за да продължим да бъдем лидери в Североизточна България! Ние предлагаме на нашите парньори и приятели качествени продукти и ефиктивни услуги на конкурентни цени. Фирма Контики, гр. Добрич с дългогодишен опит предлага следните услуги на територията на Североизточна България : - Фумигация - на зърнена продукция в мелници, складове, силози, кораби, контейнери и липове. - Дератизация - метод и средства за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции и вредители на селскостопанско и друго имущество. - Дезинсекция - методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните. - Дезинфекция - методи и средства за обезвреждане или редуциране броя на патогенните микроорганизми във външната среда. - Продукти за растителна защита и биоциди - широка гама продукти за унищожение на битови и полеви вредители. ​Като лидер на територията на Североизточна България извършва професионални обработки срещу хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки, мухи, оси , вредни гризачи (мишки, плъхове и др.) на частни и обществени сгради, еднократно или с абонаментни ДДД договори. КОНТИКИ ООД работи съгласно наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,дезинсекции и дератизации. Контики ООД е член на БАПК (Българска Асоциация по Пест Контрол) и БАЛФО ( Българска Асоциация на Лицензираните Фумигатори Обеззаразители ) и БАРЗ ( Българска Асоциация по Растителна Защита )

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300,

0893527129

info@kontiki.bg

www.ubb.bg

КОНТИКИ ООД