"ЖИТО-К" ООД

Производство и търговия със селскостопанска продукция, извършване на услуги със земеделска техника.

За контакти

гр. Генерал Тошево, ПК: ,

0898225550
0899815869

zhito_k@abv.bg

"ЖИТО-К" ООД