Средно общообразователно училище ...

Средни училища

Изучавани профили:“Чуждоезиков”- Ранно чуждоезиково обучение – Английски език - с ...

Езикова гимназия “Гео Милев”

Средни училища

Изучавани профили:“Чуждоезиков” – Немски език, Английски език, Френски език – с ...

Природоматематическа гимназия “Иван ...

Средни училища

Изучавани профили:“Природоматематически” – Информатика, Биология, профил

Хуманитарна гимназия “Св.св.Кирил и ...

Средни училища

Изучавани профили:“Хуманитарен” – с прием от завършено основно образование