Средно общообразователно училище “Дора Габе”

Изучавани профили и специалности:

“Изкуства” – Изобразително изкуство с прием от завършено основно образование
Специалност "Полиграфия".

За контакти

гр. Добрич, ПК: , ж.к.”Дружба”-2, №58

058/ 605 339

doragabe@mail.bg

Средно общообразователно училище “Дора Габе”