Средно общообразователно училище “Св. св. Климент Охридски”

Изучавани профили:

“Изкуства” – Музика - с прием от завършен седми клас,
“Изкуства” – Хореография - с прием от завършено основно образование
Инфомационни технологии с прием от завъшен VII клас и основно образование.

За контакти

гр. Добрич, ПК: , бул.”Русия” № 2

058/ 603 279

klohridski@mail.bg

Средно общообразователно училище “Св. св. Климент Охридски”