Професионална гимназия по туризъм “П.Яворов”

Професии и специалности:

Кетъринг
Производство на сладкарски изделия
Организация на хотелиерството
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение
Производство на хляб и хлебни изделия
Производство но кулинарни изделия и напитки
Обслужване на заведения в общественото хранене

За контакти

гр. Добрич, ПК: , бул.”25 –ти септември” № 36

058/ 602 093
058/ 602 256
058/ 602 137

pgt_dobrich@abv.bg

Професионална гимназия по туризъм “П.Яворов”