Професионална гимназия по транспорт,обслужване и лека промишлено

Професии и специалности:

Електрообзавеждане на транспортна техника
Подемно-транспортна техника
Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

За контакти

гр. Добрич, ПК: , бул.”25 –ти септември” № 47

058/ 602 197
058/ 602 209
058/ 603 396

pg_to@abv.bg

Професионална гимназия по транспорт,обслужване и лека промишлено